Elektriksel Ölçümler ve Raporlama

Elektriksel Ölçümler ve Raporlama Hizmetleri

Enerji kullanımı ve elektrik tesisatının düzenli kontrolü, işletmelerin güvenliği ve verimliliği açısından kritik öneme sahiptir. Esis Mühendislik olarak sunduğumuz elektrik iç tesisat muayenesi kapsamında yapılan ölçümler ve raporlama hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 1. Topraklama Ölçümleri: Elektrik panoları, makineler, prizler, cihazlar vb. her noktada topraklama ölçümleri gerçekleştirilir. Topraklama sisteminin etkinliği ve güvenliği kontrol edilir.
 2. Topraklama Sürekliliği Ölçümleri: Topraklama sisteminin sürekliliği, herhangi bir kesinti veya zayıflık olup olmadığı incelenir.
 3. Kaçak Akım Koruma Röleleri Testleri: Kaçak akım koruma rölelerinin doğru çalışıp çalışmadığı, hızlı bir müdahalenin sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilir.
 4. İzolasyon Direnci Ölçümü: Elektrik tesisatındaki izolasyon direncinin ölçümü yapılır. İzolasyon direnci, tesisatın güvenli bir şekilde izole edilip edilmediğini belirler.
 5. Yıldırımdan Korunma Tesisi Kontrolü: Yıldırımdan korunma sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığı, tesisatın yıldırım etkisi altında ne kadar etkili olduğu değerlendirilir.
 6. Termal Kamera İle Elektrik Tesisatı Görüntülenmesi: Termal kamera kullanılarak elektrik tesisatındaki sıcak noktalar ve potansiyel sorunlar tespit edilir.
 7. Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü: Görsel inceleme ile tesisatın fiziksel durumu ve herhangi bir hasar belirlenir.
 8. Elektrik Panosu Kontrolleri: Panolardaki kablo bağlantıları, aşırı ısınma, gevşek veya hasarlı bağlantılar kontrol edilir.

Bu ölçüm hizmetlerini alan işletmelere, uluslararası standartlara uygun enerji kalitesi ölçümü ve raporlama ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçüm ve Raporlamanın Faydaları:

 1. İşletmede kullanılan cihazların sağlıklı bir enerji altında çalışmasını sağlar.
 2. Elektronik kart yanmaları, cihaz arızalanmaları veya cihazların istenilen verimde çalışmamasının nedenlerini tespit eder.
 3. Enerji kayıplarına neden olabilecek problemleri ortaya çıkarır.
 4. Kompanzasyonun yeterli olup olmadığını veya kompanzasyondaki problemleri belirler.
 5. Trafo yüklenme oranını tespit eder.
 6. Akım ve gerilim dengesizliği sorunlarını tespit eder.
 7. Gerilim düşmeleri, gerilim kırılmaları ve transient gibi gerilimde oluşabilecek sorunları belirler.
 8. Enerji tüketim değerlerini hesaplayarak tasarruf potansiyelini gösterir.
 9. Bütün elektriksel parametrelerin ölçüm ve raporlamasını sağlar.