Elektrik İç Tesisat Eğitimi

1) Topraklama

a) Topraklama Nedir?

b) Amaçlarına Göre Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

c) Topraklama Ölçüm Yöntemleri Nelerdir ve Nasıl Değerlendirme Yapılır?

2) Koruma Ekipmanları

a) Sigorta Nedir?

b) Sigortaların Görevleri Nelerdir?

c) Sigortaların Çalışma Prensibi Nasıldır?

d) Sigortaların Çeşitleri Nelerdir?

e) Sigorta Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

3) Harmonik

a) Harmonik Akım Nedir?

b) Harmonik Akım Zararları Nelerdir?

c) Harmonik Kaynaklı Problemler Nasıl Çözümlenir?

d) Harmonik Problemi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Ölçüm ve Raporlama Yapılır?

4) Kaçak Akım ve Kaçak Akım Röleleri

a) Kaçak Akım Nedir?

b) Kaçak Akım Rölesi Nedir?

c) Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?

d) Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri Nelerdir?

e) Kaçak Akım Rölesi Bağlantı Şekilleri Nasıldır?

f) Kaçak Akım Rölesi Nasıl Seçilmelidir?

g) Kaçak Akım ile Harmonik İlişkisi Nedir?

h) Kaçak Akım Rölesi ile Topraklama İlişkisi Nedir?

i) Kaçak Akım Rölesi ile Sigorta Arasındaki İlişki Nedir?

5) Yıldırımdan Korunma

a) Paratoner Nedir, Nasıl Çalışır?

b) Parafudr Nedir, Nasıl Çalışır?

c) Yıldırım Koruma Ölçüm ve Değerlendirme Nasıl Yapılmalıdır?

6) Topraklama, Kaçak Akım Röleleri, Sigortalar ve Yıldırım Korunma Ekipmanlarının İlişkisi ve Bilimsel Teoremler ile İspatlama ve Değerlendirme

7) Kaçak Akım Rölelerinin Gereksiz Açma Nedenleri ve Çözüm Yöntemleri

8) Bir Tesisde veya Makinada Yüksek Koruma Nasıl Sağlanır ve Faydaları Nelerdir?

9) Sahada Uygulama ve Keşif Çalışması

Bu eğitim, katılımcılara elektrik iç tesisatının temel prensipleri, koruma ekipmanları, topraklama, kaçak akım röleleri, yıldırımdan korunma ve harmonik gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi için saha keşif çalışması da gerçekleştirilecektir.