Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği gereği periyodik olarak yılda bir ,21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre topraklama ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Nedir?

Elektriksel cihazların sağlıklı çalışması ve meydana gelebilecek izolasyon hatalarında ortaya çıkabilecek sızıntı ve kısa devre akımlarının en kısa yoldan devresini tamamlaması için tesis edilmesi gereken sistemdir. Dolayısı ile topraklama tesisi 2 şekilde incelenebilir.

  1. Cihazların sağlıklı çalışması için

Özellikle elektronik cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda nötr-toprak arası gerilim değeri yüksek değerlere çıkar. Dolayısı ile elektronik cihazların arızalanmasına yol açar. Ayrıca harmonik etki yapan cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda harmonik akımlar cihazların gövdelerinden dışarı çıkamayacağı için cihazlarda arızalanmalara neden olur.

  1. Koruma topraklaması

İnsanların can güvenliğini sağlamak için ,bir başka deyişle dokunma gerilimine karşı canlıların can güvenliğini korumak için tesis edilmelidir. Bir sistemde kaçak akım rölesinin olması insanların elektrik çarpılmaması anlamına gelmez. Kaçak akım rölesi kaçak akımlara karşı koruma yapar topraklama ise dokunma gerilimine karşı koruma yapar. Dolayısı ile ikisi birlikte tesis edilmelidir. Bir topraklama sisteminde topraklama geçiş direnci sınır değerini koruma ekipmanı tayin eder.

Koruma amacı ile tesis edilmiş bir topraklama sisteminde ölçülen değer ne kadar düşük olursa olsun güvenli olduğu anlamına gelmez. Koruma ekipmanının tayin etmiş olduğu sınır değerinin üzerinde olduğu sürece uygun ve sağlıklı  bir topraklama hattı değildir.

Koruma amacı ile tesis edilmiş olan topraklama sistemlerinde topraklama geçiş direnci değeri daima son noktalardan ölçülmelidir. Özellikle elektrik enerjisi ile çalışan makinelerde ,makinelerin en uzak metal gövdeleri ölçüm noktası için seçilmelidir. Topraklama geçiş direnci ölçüm değeri alındıktan sonra makine gövdesine topraklama hattının bir iletken ile sağlam bir şekilde tesis edildiği gözle kontrol edilmelidir.

KaydetKaydet