İşletmemizde kullandığımız elektrikli ekipmanları periyodik olarak kontrolünün yapılması gerekir. Elektrik iç tesisatında yapılan ölçümler son noktalara kadardır.

Özellikle seyyar bir şekilde işletmelerde veya şantiyelerde kullanılan ekipmanların kontrolünün sıklıkla yapılması gerekir. Cihazlarda meydana gelmiş izolasyon hataları veya topraklama yetersizliği bulunan ekipmanlar tespit edilip tamir edilmelidir. Aksi taktirde ekipmanda meydana gelebilecek bir sızıntı akımında sistemde kaçak akım rölesi bulunsa dahi dokunma gerilimi tarafından elektrik enerjisi ile çarpılma meydana gelir ve hayati risk oluşturur. Çarpılan insan üzerinde kaçak akım rölesinin açma akımı değeri kadar bir akım geçmediği sürece kaçak akım rölesi açma yapmaz. Dolayısı ile dokunma gerilimi değeri çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokar.

Fluke Analiz Cihazı

Elektriksel Ekipmanların Kontrolü Kapsamında Yapılan Testler;

  1. Toprak devamlılığı ölçümü
  2. İzolasyon Seviyesi Ölçümü
  3. Kaçak Akım Miktarı Ölçümü

Bütün bu testler Türkak Akreditasyona sahip cihazlarımız ile uzman mühendislerimiz tarafından yapılır ve detaylı rapor şeklinde müşterilerimize sunulur.

KaydetKaydet