Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu,  işletmenin bütün elektrik iç tesisatının uygunluğunun veya uygunsuzluğunun raporlanarak işletmeye sunulması demektir. Elektrik iç tesisat uygunluk raporunun kapsamı bütün işletmedir. Yani işletme de ölçümü ve kontrolü yapılmayan elektrik tesisatı içerisinde yer alan bir nokta bulunmamalıdır. Aksi durumda işletme bildirmediği her noktanın sorumluluğunu kendisinin kabul etmiş olması anlamına gelir.

Bir örnekle açıklarsak, bir işletme de elektrik tesisatı uygun ve uygunsuz olan noktalar olduğunu varsayalım. İşletme sadece uygun noktalar için ölçüm ve denetleme yaptırarak diğer uygunsuz olan noktaları bildirmeyerek elektrik iç tesisat muayene raporunu uygun olarak aldığını varsayalım. Uygunsuz noktalarda meydana gelebilecek elektrik arızalarına bağlı olarak yangın gibi kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.

Yangın sonrası elektrik bilirkişisi tarafından elektrik arızasına bağlı olarak yangın çıkmıştır raporu verildiğinde kim suçlu olacak. Uygunluk raporunu veren firmamı yoksa uygunsuz noktaları bildirmeyen sadece denetlemeden kurtulmak için uygun noktaları bildiren işletme mi?

Bu durumlara düşmemek için daha da önemlisi insan hayatı söz konusu iken bu tür hesapları yapmak kimseye bir kazanç sağlamaz. Dolayısı ile elektrik iç tesisat muayene raporunu noktasal değil genel olarak talep ediniz.

Elektrik iç tesisat muayene raporu kapsamında yapılan ölçümler

  1. Her noktada topraklama ölçümleri ( Elektrik panoları , makineler , prizler , cihazlar vs.)
  2. Kaçak akım koruma röleleri testleri
  3. İzolasyon direnci ölçümü
  4. Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü
  5. Termal Kamera ile elektrik tesisatı görüntülenmesi
  6. Gözle Kontrol
  7. Pano kontrolleri
  8. Varsa jeneratör , UPS ve Kompresör kontrolü

Emka Elektrik olarak uluslar arası standartlara sahip Türkak akreditasyonlu cihazlarımız ile deneyimli mühendislerimiz tarafından bütün bu ölçümler yapılarak detaylı rapor şeklinde işletmeye sunulur. Kendi hayatımızı riske atmayacağımız hiçbir yerde başka insanların hayatlarına teminat asla vermeyiz. Ölçüm ve raporlama da  tarafsız ve bağımsızlığımız vazgeçilmezimizdir.

KaydetKaydet

KaydetKaydet